Tekst alternatywnyTekst alternatywny Tekst alternatywny


Wyniki finansowe 2020

Raport roczny za 2020 -  

IV kwartał -  

III kwartał -   Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

Raport kwartalny za II -  Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)
Raport kwartalny za I -  Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

Wyniki finansowe 2018 r.

Raport roczny za 2018 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

IV kwartał - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

III kwartał - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/Wyniki finansowe 2017r.

Raport roczny za rok 2017 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki 2017 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 (strona 1-19) /czytaj/
Sprawozdanie finanasowe za rok 2017 (strona 20-34) /czytaj/
Sprawozdanie biegłego rewidenta /czytaj/Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/Wyniki finansowe 2016r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016. /czytaj/ 
Sprawozdanie zarządu z działalności za rok obrotowy 2016  /czytaj / 
Raport roczny za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r. /czytaj/
Raport biegłego rewidenta za rok 2016r. /czytaj /
Informacja zarządu /czytaj/

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/

Wyniki finansowe 2015r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. /czytaj część / 
Sprawozdanie zarządu z działalności za rok obrotowy 2015  /czytaj część / 
Raport roczny za okres 01.01.2015r. - 31.12.2015r. /czytaj/
Raport biegłego rewidenta za rok 2015r. /czytaj część /

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/


Wyniki finansowe 2014r.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności za rok obrotowy 2014. /czytaj część 1/  /czytaj część 2/
Raport roczny za okres 01.01.2014r. - 31.12.2014r. /czytaj/
Raport biegłego rewidenta za rok 2014r. /czytaj część 1/  /czytaj część 2/

Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/


Wyniki finansowe 2013r.


Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności za rok obrotowy 2013. /czytaj/
Raport roczny za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r. /czytaj/
Raport biegłego rewidenta za rok 2013r. /czytaj/

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/

Wyniki finansowe 2012r.

Raport biegłego 2012 /czytaj/
Raport roczny 2012 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe 2012 /czytaj/

Wyniki finansowe 2011r.