Tekst alternatywnyTekst alternatywny Tekst alternatywny

Walne Zgromadzenie


 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lipca 2020r.
1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/ 
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia./czytaj/ 
3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna/pobierz/
4. Liczba akcji /czytaj/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 08 lipca 2020r.
1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/ 
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia./czytaj/ 
3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna/pobierz/
4. Liczba akcji /czytaj/
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 kwietnia 2020r.
1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/ 
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia./czytaj/ 
3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna/pobierz/
4. Liczba akcji /czytaj/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2019r.
1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/ 
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia./czytaj/ 
3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna/pobierz/
4. Liczba akcji /czytaj/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2018r.
1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/ 
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia./czytaj/ 
3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna/pobierz/
2. Formularz pełnomocnitwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna.docx

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2017r.
1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia./czytaj/
3. Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna/pobierz/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2016r.
1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. /czytaj/
3. Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna/pobierz/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2015r.
1. Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. /czytaj/
3. Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2014r.
1. Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. /czytaj/
3. Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7 maja 2014r.
1. Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna /czytaj/
2. Propozycja uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon S.A. /czytaj/
3. Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: Pylon S.A., Grzybowska 80/82, Warszawa 00-844 / Andersa 35 lok 105, Warszawa 00-159 lub na adres poczty elektronicznej Spółki: relacje.inwestorskie@pylonsa.pl