Tekst alternatywnyTekst alternatywny Tekst alternatywny

Zarząd Spółki

Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Zarząd Emitenta składa się z jednego do trzech członków. W związku z faktem, iż Statut Emitenta nie wskazuje na długość trwania kadencji Zarządu, zgodnie z przepisami k.s.h. kadencja Zarządu Emitenta wynosi 5 lat (art. 369 §1 zd. 1 k.s.h.). Obecny Zarząd jest Zarządem drugiej kadencji, która dla wszystkich jego członków upływa w dniu 22 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniem §14 Statutu Emitenta: • panu Mateuszowi Jujka przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu;
• spółce Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd może działać samodzielnie.

Mateusz Jujka - Prezes Zarządu
Mateusz Jujka – Prezes Zarządu Pylon S.A.

Mateusz Jujka został Prezes Zarządu 3 września 2012 roku. Jest jedną z kluczowych postaci biorących udział w tworzeniu spółki Pylon S.A.. Mateusz Jujka kierował zespołem przed którym stało najważniejsze zadanie: stworzyć produkt i markę Pylon S.A.. Przyczynił się do ugruntowania marki Pylon Audio na rynku audio.
Posiada kilkuletnie doświadczenie na rynku audio. Nim objął stanowisko w strukturach Pylon S.A. współtworzył spółki specjalizujące się w reklamie i marketingu.

Doświadczenie:
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Pylon S.A.;
Właściciel F.H.U. „Kamikadze”;
Współwłaściciel Agencja Reklamowa „Propaganda”;
Członek Zarządu Meble Polskie sp. z o.o.;
Dyrektor do spraw sprzedaży w Tonsil Acustic Company S.A.;

Mateusz Jujka jest absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - Informatyka i Ekonometria.

Mikołaj Rubeńczyk – Wiceprezes Zarządu
Mikołaj Rubeńczyk – Wiceprezes Zarządu Pylon S.A.

Pan Mikołaj Rubeńczyk należy do kluczowych osób w firmie Pylon S.A.. Od początku jej powstania był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pylon Spółka Akcyjna. Zważywszy na jego doświadczenie będzie odpowiadał za: kreowanie długoterminowej polityki inwestycyjnej Pylon S.A. oraz działalność operacyjna i nadzór nad realizacją strategii rozwoju Pylon S.A. i Pylon Sp. z o.o. na rynku kapitałowym; zarządzanie projektami związanymi z procesami pozyskiwania funduszy unijnych i venture; kierownictwo nad działem prawno-inwestycyjnym Pylon S.A.; tworzenie i realizacja strategii sprzedaży zagranicznej – pozyskiwanie nowych rynków (od 2016 roku), w tym rozwój struktur sprzedażowych i kanałów dystrybucji produktów Pylon Audio na rynkach zagranicznych; realizacja i nadzór nad obowiązkami informacyjnymi spółki Pylon S.A. w związku z obecnością na NewConnect oraz zarządzanie relacjami inwestorskimi

Mikołaj Rubeńczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek prawo.

 


Rada Nadzorcza

Zgodnie z §17 ust. 1 zd. 2 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się od pięciu do siedmiu członków. Zgodnie z §17 ust. 3 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 

Zgodnie z postanowieniem §17 Statutu Emitenta członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani na następujących warunkach:
• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o.,
• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Pan Mateusz Jujka,
• pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Barbara Jujka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Juja – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Barbara Jujka należy do kluczowych osób w firmie Pylon S.A.. Jej wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami księgowymi, umożliwiło stabilny rozwój spółki Pylon S.A..

Marzena Czerwińska – Członek Rady Nadzorczej
Marzena Czerwińska – Członek Rady Nadzorczej Pylon S.A.

Pani Marzena Czerwińska jest doktorem nauk ekonomicznych, wieloletnim wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim – Wydział Zarządzania; specjalistą w zakresie nadzorowania i realizowania projektów finansowych ze środków krajowych i unijnych, współautorką licznych publikacji naukowych z zakresu gospodarki, ekonomii i finansów.
Doświadczenie:

Andrzej Budasz – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Budasz – Członek Rady Nadzorczej Pylon S.A.

Doświadczenie:
Jarocińskie Fabryki Obrabiarek „JAFO” – technik;
Przemysłowo-Rolne Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Klęce – technik;
Herbatech Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Jarocin - brygadzista ds. technicznych;
Techplant sp. z o.o. Klęka - specjalista ds.technicznych;
Phytopharm S.A.- specjalista ds. technicznych.

Wykształcenie - Technikum Mechaniczne

Anna Irma Sabbatini– Członek Rady Nadzorczej
Anna Imra Sabbatini – Członek Rady Nadzorczej Pylon S.A.

Doświadczenie:
Od 02/2015
Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Dział Programów Międzynarodowych
Koordynator ds. Studentów Zagranicznych
10/2014 – 07/2015
Uczelnia Łazarskiego, Studencka Poradnia Prawna
Biuro prawne w sekcji karnej i cywilnej
09/2013 – 09/2014
Kancelaria Studio Legale Pierucci, Sassoferrato (Włochy)
Otwarta praktyka w zakresie międzynarodowego prawa prywatnego
Od 06/2013
Międzynarodowe Konferencje: Finansowanie Szkolnictwa Wyższego
Koordynacja i obsługa logistyczna konferencji

Wykształcenie
Magister prawa, licencjat z Anglistyka, specjalizacja tłumaczeniowa
Od 10/2015
Uczelnia Łazarskiego, Warszawa,
Center for International Legal Studies, Salzburg
International Legal Skills
Od 09/2014
Lingwistyczna Szkoła Wyższa, Warszawa, Studia magisterskie, kierunek: Anglistyka, specjalizacja tłumaczeniowa
09/2014 – 06/2015
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Szkoła Prawa Włoskiego
09/2013 – 06/2014
Uniwersytet w Pizie, Piza (Włochy)
kierunek: Prawo
09/2011 – 03/2016
Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Uzyskany tytuł magistra, kierunek: Prawo
09/2010 – 09/2013
Lingwistyczna Szkoła Wyższa, Warszawa
Uzyskany dyplom licencjata, kierunek: nglistyka, specjalizacja tłumaczeniowa


Stanisław Sobczyński – Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Sobczyński – Członek Rady Nadzorczej Pylon S.A.

Wybrane doświadczenie:
Koordynator ds. Sportu Szkolnego Gminy Wadowice, V-ce Prezes MKS „Skawa” W-ce,
Trener piłki nożnej;
Działalność Gospodarcza w zakresie Handlu i Usług;
1988 – 1990 Pobyt w USA – Detroit, grający trener w klubie polonijnym „White Eagles”;
1986 – 1988 Pobyt w USA – Chicago, zawodnik klubu polonijnego „Wisla”;
1982 – 1984 Finlandia – grający trener w klubie I ligi fińskiej KTP Kotka;
1975 – 1976 Członek Olimpijskiej Reprezentacji Polski w piłce nożnej, w której pod wodzą trenera Ryszarda Kuleszy rozegrał 5 spotkań;
1974 – 1978 Członek I-szej Reprezentacji Polski w której pod wodzą trenerów Kazimierza Górskiego oraz Jacka Gmocha rozegrał 6 spotkań. Piłkarz rezerwowy na Mistrzostwa Świata w 1974r. w Niemczech, oraz w 1978r. w Argentynie;
1972 – 1973 Członek Młodzieżowej Reprezentacji Polski w której pod wodzą trenera Andrzeja Strejlaua rozegrał ponad 20-cia oficjalnych spotkań. Brązowy medalista w Kategorii U-23 Mistrzostw Europy w 1973r.;

Wykształcenie - Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego, Kierunek trenerski.

 


Informacje dodatkowe:

• informacja na temat powiązań członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu z akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu; /czytaj dalej/
• informacja na temat programu motywacyjnego. /czytaj dalej/