Tekst alternatywnyTekst alternatywny Tekst alternatywny

Dofinansowania


Aktualne

Emblematy EU i Pylon S.A..png


Bierzące zapytania ofertoweZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2020 z dnia 28.01.2020
w związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.   Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia materiału  –„membrana głośnikowa

ENG
REQUEST FOR A PROPOSAL NO 01/01/2020
In connection to the realization of the project titled: "High End speaker set based on technologically advanced electroacoustic transducers and programmable materials for speaker enclosure." based on EU funding grant awarded by the National Center for Research and Development. The awarded funding is marked with the application number: POIR.01.01.01- 00-1039 / 18; Recruitment number: 4 / 1.1.1 / 2018. Pylon S.A. invites you to submit the offers for the realization of an order for the purchase of a material /fabric/ – „ loudspeaker membrane (coin)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
Inquiry and all attachements

Zapytanie ofertowe dostępne jest pod poniższym linkiem
The request for quotation is available at the link below

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229631
Zakończone zapytania ofertoweZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2020
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA 

Zapytanie ofertowe wraz z wszystkimi załącznikami.

Zapytanie dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227226#Wyniku przeprowadzone zapytania została wyłoniona poniższa firma: Ośrodek Technologi Gumy Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2019 z dnia 06.12.2019
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego DOZOWNIK DO SYCIW ŻYWICZNYCH W TECHNOLOGII RTM 

0.
 Zapytanie ofertowe
1. 
Załącznik numer 1 formularz ofertowy
2.
 Załącznik numer 2
3.
 Załacznik numer 3
4.
 Załącznik numer 4

Powyższe zapytanie zakończyło się wyborem firmy: Phenix Sp. z o.o.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/11/2019 z dnia 25 listopada 2019
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego Wibrometr laserowy

0.
 Zapytanie ofertowe
1. 
Załącznik numer 1 formularz ofertowy
2.
 Załącznik numer 2
3. 
Załacznik numer 3
4. 
Załącznik numer 4


Powyższe zapytanie zakończyło się wyborem firmy: EC TEST SYSTEM Sp. z o.o. 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/05/2019 z dnia 21 maja 2019
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

0.
 Zapytanie ofertowe
1. 
Załącznik numer 1 formularz ofertowy
2.
 Załącznik numer 2
3. 
Załacznik numer 3
4. 
Załącznik numer 4

Brak wyników 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/05/2019 z dnia 06.05.2019
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego wyposażenie biurowe do zaplecza projektowego

0. Zapytanie ofertowe
1. Załącznik numer 1 formularz ofertowy
2. Załącznik numer 2
3. Załacznik numer 3
4. Załącznik numer 4ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30/04/2019/4 z dnia 30.04.2019
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA (pulsator hydrauliczny)

0. Zapytanie ofertowe
1. Załącznik numer 1 formularz ofertowy
2. Załącznik numer 2
3. Załacznik numer 3
4. Załącznik numer 4


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30/04/2019/3 z dnia 30.04.2019
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

0. Zapytanie ofertowe
1. Załącznik numer 1 formularz ofertowy
2. Załącznik numer 2
3. Załacznik numer 3
4. Załącznik numer 4ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30/04/2019/2 z dnia 30.04.2019
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego WYTRZĄSARKA (tzw. shaker)

0. Zapytanie ofertowe
1. Załącznik numer 1 formularz ofertowy
2. Załącznik numer 2
3. Załacznik numer 3
4. Załącznik numer 4 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30/04/2019 z dnia 30.04.2019
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego DOZOWNIK DO SYCIW ŻYWICZNYCH W TECHNOLOGII RTM 

0. Zapytanie ofertowe
1. Załącznik numer 1 formularz ofertowy
2. Załącznik numer 2
3. Załacznik numer 3
4. Załącznik numer 4
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/04/2019 z dnia 24.04.2019
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego usług: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Ocena wpływu otoczenia na badanie subiektywnych parametrów odsłuchowych realizowanych w komorze bezechowej oraz weryfikacja paramatrów komory bezechowej


Załączniki

0. Zapytanie ofertowe
1. Załącznik numer  formularz ofertowy
2. Załącznik numer 1
3. Załącznik numer 2
4. Załącznik numer 3


Wybrana została oferta przedstawiona 29 kwietnia 2019 przez: 

BND BIZNES NAUKA DOTACJE Sp. z o.o. SIEDZIBA ul. Złota 61 /100 00-819 Warszawa 
Wartość oferty: 119 000 PLN


W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego numer 01/03/2019 z dnia 01.03.2019 /treść poniżej/ została wybrana oferta złożona przez firmę:
"Holzing" Jerzy Gaudecki
Ul. Górki 5B, Zerków 63-210
NIP: 6171258435
data wpłynięcia: 07 marzec 2019
Cena oferty: 26.445,00 PLN (brutto)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/2019 z dnia 01.03.2019
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego AUTOKLAW – komora ciśnieniowa


Załączniki

0. Zapytanie ofertowe
1. Załącznik numer 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik numer 2
3. Załącznik numer 3
4. Załącznik numer 4

 


Zakończone zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2019 z dnia 04.02.2019 - ANULOWANE
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego AUTOKLAW – komora ciśnieniowa


UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2019
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego maksymalnie do dnia 22 lutego 2019.
 4. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego zostanie ogłoszone do dnia 22 lutego 2019. 


Załączniki
AKTUALIZACJA
0. Zapytanie ofertowe
1. Załącznik numer 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik numer 2
3. Załącznik numer 3
4. Załącznik numer 4


 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2019 z dnia 04.02.2019 - ANULOWANE
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego DOZOWNIK DO SYCIW ŻYWICZNYCH W TECHNOLOGII RTM

UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2019
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego maksymalnie do dnia 22 lutego 2019.
 4. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego zostanie ogłoszone do dnia 22 lutego 2019. Załączniki
AKTUALIZACJA
0. Zapytanie ofertowe
1. Załącznik numer 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik numer 2
3. Załącznik numer 3
4. Załącznik numer 4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/02/2019 z dnia 04.02.2019 - ANULOWANE
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego WYTRZĄSARKA (tzw. shaker)

UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2019
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego maksymalnie do dnia 22 lutego 2019.
 4. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego zostanie ogłoszone do dnia 22 lutego 2019. Załączniki
AKTUALIZACJA
0. Zapytanie ofertowe
1. Załącznik numer 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik numer 2
3. Załącznik numer 3
4. Załącznik numer 4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/02/2019 z dnia 04.02.2019 - ANULOWANE
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2019
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego maksymalnie do dnia 22 lutego 2019.
 4. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego zostanie ogłoszone do dnia 22 lutego 2019. Załączniki
AKTUALIZACJA
0. Zapytanie ofertowe
1. Załącznik numer 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik numer 2
3. Załącznik numer 3
4. Załącznik numer 4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/02/2019 z dnia 04.02.2019 - ANULOWANE
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA (pulsator hydrauliczny)

UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2019
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego maksymalnie do dnia 22 lutego 2019.
 4. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego zostanie ogłoszone do dnia 22 lutego 2019. Załączniki
AKTUALIZACJA
0. Zapytanie ofertowe
1. Załącznik numer 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik numer 2
3. Załącznik numer 3
4. Załącznik numer 4


Zapytanie ofertowe nr 1/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018 (wraz ze zmianami) zostało zakończone wyborem:
P.H. Kroll S.C., Zaciszna 1b, Jarocin
Poniżej treść zakończonego zapytania

W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A., zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka: „Wtryskarka laboratoryjna do tworzyw termoplastycznych”; ”Wytłaczarka laboratoryjna – urządzenie do wytwarzania granulatu nowego tworzywa”

Załączniki

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1– Formularz ofertowy.
Załącznik 2 – Wzór oświadczenia 1.
Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 2.
Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 3.


Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2018 z dnia 3 grudnia 2018 (wraz ze zmianami) zostało zakończone wyborem pana Andrzeja Dobruckiego. 

Poniżej treść zakończonego zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/2018 W związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu pn. „Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1.1. Szybka Ścieżka spółka Pylon S.A. ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na objęcie stanowiska specjalista do spraw akustyki.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

SPROSTOWANIE

W punkcie III – Opis przedmiotu zamówienia, punkt: Warunki zatrudnienia, nastąpił oczywisty błąd pisarski dotyczący łącznej ilości godzin pracy.
Zakres obowiązków dotyczy realizacji zlecenia o poniższych parametrach:
Ilość miesięcy: 34 miesiące
Ilość godzin w miesiącu: 42 godziny
Łączna ilość (na całość projektu): 1428 
Zważywszy na powyższe, termin złożenia ofert zostaje przesunięty do 13 grudnia 2018, do godziny 15.

Zapytanie ofertowe 02/11/2018 z dnia 19 listopada 2018

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 02/11/2018 z dnia 14 listopada 2018, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Skład Materiałów Masowych Krzysztof Tondaś

poniżej treść zapytania

W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A., zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia materiały produkcyjne do prac B+R.

Załączniki

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1– Formularz ofertowy.
Załącznik 2 – Wzór oświadczenia 1.
Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 2.
Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 3.

Zapytanie ofertowe 01/11/2018 z dnia 14 listopada 2018

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 01/11/2018 z dnia 14 listopada 2018, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: CNC Software Polska Zintergrowane Systemy CAD/CAM SP. z o.o. 

poniżej treść zapytania

W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A., zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego –„drukarka 3D; skaner laserowy 3D; Stanowisko do pomiarów częstotliwościowych charakterystyk głośników i urządzeń głośnikowych; Stanowisko do pomiaru parametrów Thiele’a – Smalla  głośników i urządzeń głośnikowych; Stanowisko do pomiarów parametrów wibroakustycznych materiałów na membrany głośnikow; Stanowisko do pomiarów parametrów wibroakustycznych materiałów na obudowy głośnikowe

Załączniki

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1– Formularz ofertowy.
Załącznik 2 – Wzór oświadczenia 1.
Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 2.
Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 3.W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 01/10/2018 z dnia 01 października 2018, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: F.P.H.U. Jakub Jaroński

poniżej treść zapytania

Zapytanie ofertowe 01/10/2018 z dnia 01 października 2018

W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego materiały produkcyjne do prac B+R – „System (zestaw) poliuretanowy (poliol odlewniczy i izocyjanian)

Załączniki

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1– Formularz ofertowy.
Załącznik 2 – Wzór oświadczenia 1.
Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 2.
Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 3.W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 01/07/2018 z dnia 11 lipca 2018, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Loudsoft Ltd., Agern Alle 3, DK-2970 Horsholm, Denmark

Uwaga, treść zapytania ofertowego 01/07/2018 z dnia 11 lipca 2018 została zmieniona dnia 17 lipca 2018
Poniżej zmiany:Zapytanie ofertowe 01/07/2018 z dnia 11 lipca 2018

PL
Poniżej zmiany w zapytaniu ofertowy z dnia 17 lipca 2018:
Zmiany zostały dokonane w przedmiocie zamówienia. Szczegóły w załączniku

Zmiany zostały dokonane w "Kryterium" poprzez dodanie:
W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania tj. z dn. 11 lipca 2018

Zmiana dotycząca terminu składania ofert
Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytanieofertowe@pylonsa.pl
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2018 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 27 lipca 2018
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego zostanie ogłoszone w dniu 27 lipca 2018r. o godz. 12.00. Tożsama informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany drogą mailową.
6. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Mikołaj Rubeńczyk, Tel: +48 22 451 02 06, mail: zapytanieofertowe@pylonsa.pl

ENG
Below the changes to the offer inquiry from July 17, 2018:
Changes have been made to the subject of the contract. Details in the attachment

The changes have been made in the "Criterion" by adding:
In the case of submitting an offer in a currency other than PLN, the Ordering Party will convert this currency into PLN according to the average current exchange rate calculated and announced by the National Bank of Poland on the day of initiation of the proceedings, i.e. July 11, 2018. 

Change regarding the deadline for submitting offers
Place and date of submitting the offers:
1. The offer should be sent by e-mail to the address: zapytanieofertowe@pylonsa.pl
2. The offer must be submitted no later than 25th July 2018 
3. Offers submitted after the deadline will not be considered.
4. The evaluation of offers will be made at the main office of the Contracting Entity till 27th July 2018
5. The announcement of the result of the offer procedure will be announced on 27th July 2018
12.00 p.m..The same information will be placed on the the Contracting Entity’s website. The Tenderer whose offer will be selected will be informed by an e-mail. 
6. Additional information regarding the Project are available contacting Mr Mikołaj Rubeńczyk, Tel: Tel: +48 22 451 02 06, e-mail: zapytanieofertowe@pylonsa.plW związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego –zaawansowany akustyczny system badawczo-pomiarowy

In connection to the realization of the „Construction of the Research and Development Center (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna for the manufacturing of loudspeakers and loudspeaker enclosuresproject, (Agreement No: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) under 2.1 Action Supporting of investments in R+D infrastructure of enterprises Intelligent Development Operational Program 2014 - 2020 co-financed by the European Regional Development Found, Pylon S.A. invites you to submit the offers for the realization of an order for the purchase of a fixed asset – „ advanced acoustic research and measurement system

PL

Zapytanie ofertowe - zaktualizowane
Załącznik 1– Formularz ofertowy zaktualizowany
Załącznik 2 – Wzór oświadczenia 
Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 
Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 

ENG

0. Pylon S.A. inquir zakutalizowany
1. Pylon S.A. attachment number 1 - offer form 01.07.2018 zaktualizowany
2. Pylon S.A. attachment number 2 - offer number 01_07_2018
3. Pylon S.A. attachment number 3 - offer number 01_07_2018
4. Pylon S.A. attachment number 4 - offer number 01_07_2018Dotyczy zapytania 01/06/2018 z dnia 26 czerwca 201
8

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 01/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Polwos Sp. z o.o., NIP: 5751792346

Treść zapytanie ofertowe 01/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018

W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego –„CNC frezarko - pilarka

Załączniki

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1– Formularz ofertowy.
Załącznik 2 – Wzór oświadczenia 1.
Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 2.
Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 3.


Dotyczy zapytania 01/05/2018 z dnia 17 maja 2018 wraz z aktualizacjami

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 01/05/2018 z dnia 17 maja 2018, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Polwos Sp. z o.o., NIP: 5751792346


Treść zapytanie ofertowe 01/05/2018 z dnia 17 maja 2018 wraz z aktualizacjami

W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego –„plazma

Załączniki

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1– Formularz ofertowy.
Załącznik 2 – Wzór oświadczenia 1.
Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 2.
Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 3.


Dotyczy zapytania 02/04/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 wraz z następnymi zmianami

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 02/04/2018 z dnia 23 kwietnia 2018, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Damian Koczorowski, NIP: 617 217 72 71
24 kwietnia 2018 Treść ogłoszenia została zmieniona dotyczy ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/04/2018 z dnia 23 kwietnia 2018
Zapytanie ofertowe podlega w zakresie daty do jakiej należy złożyć ofertę oraz termin wybrania wykonawcy.

Poniżej publikujemy zmianę:

Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytanieofertowe@pylonsa.pl 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2018 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 13 maja 2018
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego zostanie ogłoszone w dniu 13 maja 2018r.. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w bazie konkurencji. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany osobno. 
6. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Łukasz Drązikowski, Tel: +48 725 014 025, mail: zapytanieofertowe@pylonsa.pl23kwietnia 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/04/2018 z dnia 23 kwietnia 2018
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia robót i materiałów budowlanych: adaptacja pomieszczenia kontrolnego przylegającego do komory bezechowej

Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe zaktualizowane /pobierz/
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Załączni numer 1 - Formularz ofertowy /pobierz
Załącznik numer 2. /pobierz
Załącznik numer 3. /pobierz
Załącznik numer 4. /pobierz
Rysunek techniczny 1 /
pobierz/02 maja 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 wraz z późniejszymi zmianami
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 01/04/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 wraz z późniejszymi zmianami, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: ZP-H “POLWOS”
 ul. Zatorze 18
63-230 Witaszyce

Treść ogłoszenia została zmieniona 20 kwietnia 2018
Poniżej zmienione elementy zapytania ofertowego 01/04/2018

W pozycji: przedmiot zamówienia, punkt 5 (dotyczący "Zestawy narzędzi i urządzeń do wykonania końcowego prototypu") podpunkt 11 (dotyczący "Pistolety lakiernicze wraz z akcesoriami") została doprecyzowana ilość. Zamówienie dotyczy dwóch sztuk. 

Zmianie uległ także termin na złożenie oferty na dzień 30 kwietnia 2018. Natomiast ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 02 maja 2018.


Wszystkie zmiany uwzględniają załączone formularze.


19 kwietnia 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2018 z dnia 19 kwietnia 2018
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia obejmującego:
nabycia środka trwałego:
1. Suszarka próżniowa
2. Urządzenie podciśnieniowe do mas kompozytowych
3. Komora klimatyczna
4. Prasa hydrauliczna
5. Zestawy narzędzi i urządzeń do wykonania końcowego prototypu
6. Wyposażenie warsztatu pomocniczego prototypowni

Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe zaktualizowany /pobierz/
Formularz ofertowy zaktualizowany /pobierz
Załącznik numer 1. /pobierz
Załącznik numer 2. /pobierz
Załącznik numer 3. /pobierz08 marca 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2018 z dnia 23 luty 2018

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 02/02/2018 z dnia 23 lutego 2018, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: 
Robjack S.C. Robert Ratajczak, Jacek Szymański, Krotoszyn 63-700, ul. Spokojna 26, NIP 6211535793

Treść zapytania
23 lutego 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2018 z dnia 23 luty 2018
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia obejmującego:
nabycia środka trwałego –„stanowiska komputerowe do projektowania 5 sztuk”

Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Załącznik numer 1 /pobierz
Załącznik numer 2. /pobierz
Załącznik numer 3. /pobierz
Załącznik numer 4. /pobierz
16 lutego 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2018 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 01/02/2018 z dnia 02 lutego 2018, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: REMA S.A
Ul.B.Chrobrego 5, RESZEL 11-440

Treść zapytania
02 lutego 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2018 z dnia 02 luty 2018
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia obejmującego:
nabycia środka trwałego –„piły formatowej”

Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Formularz ofertowy /pobierz
Załącznik numer 1. /pobierz
Załącznik numer 2. /pobierz
Załącznik numer 3. /pobierz

24 stycznia 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2018 z dnia 11 stycznia 2018 jest nierozstrzygnięte. 

Treść zapytania
11 stycznia 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2018 z dnia 11 stycznia 2018
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia obejmującego:
nabycia środka trwałego –„piły formatowej”

Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Formularz ofertowy /pobierz/ 
Załącznik numer 1. /pobierz/ 
Załącznik numer 2. /pobierz/ 
Załącznik numer 3. /pobierz/ 


10 stycznia 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017 z dnia 22 grudnia 2017 jest nierozstrzygnięte. 

Treść zapytania
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017 z dnia 22 grudnia 2017
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia obejmującego:
nabycia środka trwałego –„piły formatowej”

Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Formularz ofertowy /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Wzór oświadczenia 1. /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Wzór oświadczenia 2. /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Wzór oświadczenia 3. /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/


26 listopad 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/10/2017 z dnia 21 października 2017
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 02/10/2017 z dnia 21 października 2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Lab-Tech Radomsko Sp. z o. o., ul. Krasickiego 13, 97-500 Radomsko

Treść zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/10/2017 z dnia 21 października 2017
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia obejmującego:
a) nabycie i montaż środków trwałych w celu realizacji zadania: „kabina bezechowa - modułowe narzędzie audiometryczne”;
b) nabycie robót i materiałów budowlanych w celu realizacji zadania: „zewnętrzna kabina ekranująca posadowiona na wibroizolatorach, o wymiarach 10x10x10 o konstrukcji betonowej połączona łącznikiem z halą główną.”

Pylon S.A. zapytanie ofertowe numer 02_10_2017
Zatwierdzony dokument (scan, pdf) /pobierz/
Załącznik numer 1 - Projekt wykonawczy komory bezechowej 
Zatwierdzony dokument (scan, pdf)/pobierz/ oraz jego wersję PDF. /pobierz/
Załącznik numer 2 -Formularz ofertowy - oferta numer 02_10_2017
Zatwierdzony dokument (scan, pdf)/pobierz/ oraz jego wersję doc. (edytowalny) /pobierz/
Załącznik numer 3 - Oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy
Zatwierdzony dokument (scan, pdf)/pobierz/ oraz jego wersję doc. (edytowalny) /pobierz/
Załącznik numer 4 - Oświadczenie potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową
Zatwierdzony dokument (scan, pdf)/pobierz/ oraz jego wersję doc. (edytowalny) /pobierz/
Załącznik numer 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Zatwierdzony dokument (scan, pdf)/pobierz/ oraz jego wersję doc. (edytowalny) /pobierz/
Załącznik numer 6 – Oświadczenie dotyczące umowy
Zatwierdzony dokument (scan, pdf)/pobierz/ oraz jego wersję doc. (edytowalny) /pobierz/
Załącznik numer 7 - wzór umowy dot.zapytania ofertowego komory bezechowej
Zatwierdzony dokument (scan, pdf) /pobierz/


Zakończone zapytanie ofertowe

15 października 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/10/2017 z dnia 02 października 2017
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 01/10/2017 z dnia 02 października 2017, zmienionego 03.10.2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Lab-Tech Radomsko Sp. z o. o., ul. Krasickiego 13, 97-500 Radomsko

Treść zapytania

02 październik 2017 UWAGA: Treść ogłoszenia została zmieniona dnia 03.10.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/10/2017 z dnia 02 październik 2017
W związku z realizacją Projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówieniac celu realizacji zadania: nabycie środka trwałego „automat tokarski sterowany numerycznie

UWAGA: Treść ogłoszenia została zmieniona

Określenie przedmiotu zamówienia została sprecyzowana poprzez dodanie poniższego akapitu:

Manipulator powinien stanowić integralna część automatu tokarskiego oraz powinien być umiejscowiony wewnątrz maszyny. W związku z tym wymagane jest aby manipulator wykonany był w stopniu ochrony co najmniej IP67 ze względu na obecność chłodziwa w obszarze pracy urządzenia.

Kontroler manipulatora powinien składać się z osobnego sterownika PLC oraz procesora ruchu manipulatora, które powinny znajdować się na jednej magistrali komunikacyjnej (bez żadnych połączeń kablowych). Procesor ruchu manipulatora powinien mieć możliwość bezpośredniej i szybkiej wymiany danych z PLC za pośrednictwem wewnętrznej magistrali komunikacyjnej. Sterownik PLC umieszczony na magistrali powinien obsługiwać 16 wejść oraz 16 wyjść cyfrowych służących do komunikacji manipulatora ze sterownikiem automatu tokarskiego. Kontroler manipulatora powinien być wyposażony w port USB oraz Ethernet służący do zdalnego programowania ruchów manipulatora. Ponadto układ powinien cechować się budową modułową aby zapewnić możliwość dalszej rozbudowy.

Został zmieniony harmonogram przyjmowania ofert na następujący: 
Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytanieofertowe@pylonsa.pl bądź złożyć w siedzibie zarządu: Warszawa 00-844, ul. Grzybowska 80/82 lokal 716 albo w oddziale spółki w Jarocinie: Ul. Wrocławska 77, Jarocin 63-200
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2017 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 15 października 2017
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego zostanie ogłoszone w dniu 15 października 2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Grzybowskiej 80/82 lok. 716, 00-844 Warszawa. Tożsama informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany drogą mailową.
6. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Łukasz Drązikowski, Tel: +48 725 014 025, mail: zapytanieofertowe@pylonsa.pl

W załączniku znajduje się zaktualizowane zapytanie ofertowe.

Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe zaktualizowane /pobierz/
Formularz ofertowy /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Wzór oświadczenia 1. /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Wzór oświadczenia 2. /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Wzór oświadczenia 3. /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Rysunki poglądowe /pobierz


Zakończone zapytania ofertowe


22 września 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/09/2017 z dnia 14 wrzesień 2017
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 01/09/2017 z dnia 14 września 2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. (KRS: 0000060141)

Treść zapytania
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/09/2017 z dnia 14 wrzesień 2017
W związku z realizacją Projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia w celu realizacji zadania  nabycie wartości niematerialnych i prawnych „Oprogramowanie CAD/CAM”

Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Formularz ofertowy /pobierz/
Wzór oświadczenia 1. /pobierz
Wzór oświadczenia 2. /pobierz
Wzór oświadczenia 3. /pobierz


22 marzec 2017
ZAPYTANIE numer 1/01/2017 z dnia 10 luty 2017 dotyczące "Prace adaptacyjne hali głównej”

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 1/01/2017 z dnia 10 luty 2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Alternativ Sp. z o.o. (KRS 0000602911)


Treść zapytania
W związku z realizacją Projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia w celu realizacji zadania „Prace adaptacyjne hali głównej”. Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Załącznik 1 – Kosztorys ofertowy /pobierz/ oraz jego wersję PDF. /pobierz/
Załącznik 2 – Formularz ofertowy /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Załącznik 2 – Wzór oświadczenia 1 /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 2. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 3. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/

27 luty 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2017 z dnia 16 luty 2017 dotyczące „dokumentacja techniczna komory bezechowej”
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 3/01/2017 z dnia 16 luty 2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Katedra Akustyki i Multimediów Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

Treść zapytania
W związku z realizacją Projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia celu realizacji zadania „dokumentacja techniczna komory bezechowej”
Poniżej załączamy:
1. Zapytanie ofertowe /pobierz/
2. Załacznik numer 1 /pobierz/

24 luty 2017
ZAPYTANIE numer 2/01/2017 z dnia 10 luty 2017 dotyczące narzędzia specjalistyczne (formy oraz narzędzia do ich wykonania)”

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 2/01/2017 z dnia 10 luty 2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: ZOTECH JFM Sp. z o.o.. 

Treść zapytania
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/01/2017 z dnia 10 luty 2017
W związku z realizacją Projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia w celu realizacji zadania „narzędzia specjalistyczne (formy oraz narzędzia do ich wykonania)”. Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Formularz ofertowy /pobierz/oraz jego wersję doc. /pobierz/
Wzór oświadczenia 1. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Wzór oświadczenia 2. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Wzór oświadczenia 3. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Wzór Oświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy intelektualnej Pylon S.A. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Rysunki poglądowe /pobierz/Zamknięte

Projekt "Ochrona własności intelektualnej firmy Pylon S.A. poprzez zgłoszenie 12 wzorów wspólnotowych w Europejskim Urzędzie Patentowym" w ramach w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4. Poddziałania 5.4.1. "Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej"

2. Projekt integracji spółki Pylon S.A. z partnerami biznesowymi w celu automatyzacji realizowanych procesów biznesowych.” (Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA- POIG.08.02.00-14-197/13-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

3. Projekt „Opracowanie oraz wdrożenie znacząco ulepszonego produktu-obudów głośnikowych produkowanych przez Pylon S.A.” w ramach programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”, numer umowy Nr 91/WDB/Dpp/15, projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.
4. Projekt „Opracowanie i weryfikacja strategii wprowadzenia na rynek niemiecki innowacyjnego zestawu głośnikowego Pylon Pearl 25.” w ramach programu „GO_GLOBAL.pl”, numer umowy Nr GO_GLOBAL.pl(1/1)-0117/2015, projekt zrealizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.