Tekst alternatywnyTekst alternatywny Tekst alternatywny

Raporty ESPI
 

Pylon S.A. 13/2017: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
 
Pylon S.A. 10/2017: Zmiana zakresu informacji podawanych w raportach miesięcznych
 
Pylon S.A. 10/2017: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
 
Pylon S.A. 11/2017: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
 
Pylon S.A. 9/2017: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
 
Pylon S.A. 8/2017: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
 
Pylon S.A. 7/2017: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
 
Pylon S.A. 6/2017: Wskazanie okoliczności braku rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w tym wskazanie przyczyn powyższego wraz ze stanowiskiem Emitenta w odniesieniu do zaistniałej sytuacji
 
Pylon S.A. 5/2017: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
 
Pylon S.A. 4/2017: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
 
Pylon S.A. 3/2017 - zmiana stanu posiadania przez fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd.
 

Pylon S.A. 2/2017: Podpisanie z Ministerstwem Rozwoju dofinansowania w ramach Działania 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 
Pylon S.A. 1/2017Informacja dotycząca współpracy RTV Euro AGD oraz Pylon S.A.
 
Pylon S.A. 21/2016 – podpisanie umów z Alior Bank S.A. w zakresie finansowania działalności Emitenta.
 
Pylon S.A. 20/2016 – długoterminowy kontrakt na produkcję obudów do głośników
 
Pylon S.A. 19/2016: Skompletowanie dokumentów formalnych i finansowych wymaganych przez Ministerstwo Rozwoju w celu podpisania umowy o dofinansowanie w ramach działania 2.1.. Zawarcie umów pożyczek celem sfinansowania wkładu własnego.
 

PYLON S.A. 18/2016: Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 3 do Memorandum Informacyjnego

PYLON SA (17/2016) Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 2 do Memorandum Informacyjnego

PYLON SA (16/2016) Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 1 do Memorandum Informacyjnego

Publikacja Memorandum Informacyjnego Pylon S.A. z dnia 14 października 2016 roku, związku z emisją akcji serii H z uwzględnieniem praw poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

Pozyskanie finansowania na rzecz stworzenia centrum badawczo-rozwojowego w ramach Działania 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

06-09-2016 Pylon S.A. - Podpisanie umowy zakupu zespołu ciężkich maszyn do obróbki metalu w związku z pożyczką celową dokonaną przez spółkę Fameg Sp. z o.o. oraz podpisanie umowy zakupu lakierni proszkowej w związku z pożyczką celową dokonaną przez Mateusza Jujkę. /czytaj/

06-09-2016 Pylon S.A. - Emitent informuje o podpisaniu umowy pożyczki celowej na zakup lakierni proszkowej /czytaj/

05-09-2016 Pylon S.A. - Realizacja celów sprzedażowych w zakresie konktraktów na produkcję obudów /czytaj/

31-08-2016 Pylon S.A. - umowa pożyczki celowych z Fameg Sp. z o.o. na zakup zespołu ciężkich maszyn do obróbki metalu. /czytaj/

29-08-2016 Pylon S.A. - zmiana stanu posiada. /czytaj/

13-08-2016 Pylon S.A. - Szczegółowe cele emisji akcji . /czytaj/

28-07-2016 Pylon S.A. - realizacja celów eksportowych na rynku niemieckim i austriackim . /czytaj/

12-07-2016 RTV Euro AGD oraz Pylon S.A. rozszerzają formę współpracy. . /czytaj/Dane i raporty w trakcie aktualizacji30-05-2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. /czytaj/

07-05-2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ. /czytaj/

22-03-2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. /czytaj/

06-02-2014 Zmiana stanu posiadania. /czytaj/

13-11-2013 Zmiana stanu posiadania. /czytaj/

10-11-2013 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. /czytaj/

10-11-2013 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. /czytaj/

10-11-2013 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. /czytaj/

10-11-2013 PYLON SA zmiana stanu posiadania. /czytaj/

09-09-2013 PYLON SA zmiana stanu posiadania. /czytaj/

27-08-2013 Zmiana stanu posiadania. /czytaj/

04-06-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. /czytaj/