Tekst alternatywnyTekst alternatywny Tekst alternatywny

Raporty EBIBieżące


Pylon S.A. 2020-11-13 - Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Pylon S.A. 2020-10-27 - Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020-10-05 - Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

2020-10-03 - Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020-09-18 - Pylon S.A. - zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pylon S.A.

2020-09-06 - Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Tonemine sp. z o.o.

2020-07-29 - PYLON: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A.

2020-07-02- PYLON: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.07.2020 roku

2020-06-18 - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08.07.2020

2020-06-10 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.07.2020 roku

2020-05-27 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

2020-05-26 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A.

2020-04-28 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A.

2020-03-13 -  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.04.2020 r.

2020-03-13 - Zbycie udziałów Tonemine sp. z o.o.

2020-03-13 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2020-01-18 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

2019-08-12 - Rezygnacja z publikacji raportów miesięcznych

2019-08-12 - Naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji raportów miesięcznych w roku 2019

2019-06-28 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 roku Pylon Spółka Akcyjna

2019-06-22 - Otrzymanie upomnienia od GPW - kara pieniężna

2019-06-04 - Otrzymanie upomnienia od GPW

2019-01-29 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

2019-01-15 - Pylon S.A. - raport miesięczny za grudzień 2018

2018-12-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny listopad 2018

2018-11-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny

2018-10-29 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego Pylon S.A.

2018-10-15 - Pylon S.A. - raport miesięczny za wrzesień 2018

2018-09-28 - PYLON SA Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

2018-09-28 - Pylon S.A. - raport miesięczny za sierpień 2018

2018-08-31 - Pylon S.A. - podwyższenie kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego.

2018-08-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny lipiec 2018

2018-07-20 - Pylon S.A. - zakończenie subskrypcji akcji serii I w granicach kapitału docelowego.

2018-07-17 - Pylon S.A. - raport miesięczny za czerwiec 2018

2018-06-28 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku Pylon Spółka Akcyjna

2018-06-15 - Pylon S.A. - raport miesięczny za okres maj 2018

2018-05-29 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. wraz z projektami uchwał

2018-05-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny za okres kwiecień 2018

2018-04-17 - Pylon S.A. - raport miesięczny za okres marzec 2018

2018-03-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny za okres luty 2018

2018-02-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny za okres styczeń 2018

2018-01-26 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

2018-01-26 - Pylon S.A. - podwyższenie kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego.

2018-01-16 - Raport miesięczny - grudzień 2017

2017-12-15 - Wybór Biegłego Rewidenta

2017-12-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny listopad 2017

2017-11-14 - Raport miesięczny za październik 2017

2017-10-17 - Raport miesięczny za wrzesień 2017

2017-09-14 - Raport miesięczny - sierpień 2017

2017-08-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny za lipiec 2017

2017-07-14 - Raport miesięczny za czerwiec 2017

2017-06-28 - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

2017-06-28 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2017 r.

2017-06-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny

2017-06-13 - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego

2017-06-01 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. wraz z projektami uchwał


Pylon S.A. 2017-05-15 - raport miesięczny za kwiecień 2017

Pylon S.A. 2017-04-14 - raport miesięczny

Pylon S.A. 2017-04-11 - Sprostowanie raportów ESPI

Pylon S.A. 2017-03-18 -Postanowienie dotyczące wpisu do KRS emisji akcji serii H

Pylon S.A. 2017-03-16 - Raport miesięczny za luty 2017 roku.

Pylon S.A. 2017-03-16 - Incydentalne naruszenie zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Pylon S.A. 2017-02-15 - Raport miesięczny

Pylon S.A. 2017-01-16 - raport miesięczny

Pylon S.A. 2016-12-30 - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Pylon S.A. 2016-12-28 -  Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Pylon S.A. 2016-12-15 - raport miesięczny za okres listopad 2016

Pylon S.A. 2016-11-18 - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia w sprawie emisji akcji serii H

Pylon S.A. 2016-11-14 - raport miesięczny za październik 2016

Pylon S.A. 2016-10-19 - uzupełnienia życiorysu członka zarządu

Pylon S.A. 2016-10-14 - raport miesięczny za wrzesień 2016

Pylon S.A. 2016-09-27 - Rejestracja zmian w Statucie Pylon S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym

Pylon S.A. 2016-09-21 - raport miesięczny za okres sierpień 2016

PYLON SA 2016-09-21 - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

2016-08-29 numer 31/2016 Pylon S.A. odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy i Inwestorów Spółki zadane w trakcie spotkań inwestorskich w dniach 27 sierpnia 2016 /czytaj/

2016-08-16 numer 30/2016 Pylon S.A. raport miesięczny za lipiec 2016 rok /czytaj/

2016-07-18 numer 29/2016 Pylon S.A. odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy i Inwestorów Spółki zadane w trakcie spotkań inwestorskich i przesłanych drogą elektroniczną /czytaj/

2016-07-14 numer 28/2016 Pylon S.A. raport miesięczny za czerwiec 2016 rok /czytaj/

2016-07-14 numer 27/2016 Zmiana Wiceprezesa Zarządu /czytaj/

2016-07-14 numer 26/2016 Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej /czytaj/

2016-06-29 numer 23/206 Pylon S.A. dofinansowanie z PARP na upublicznienie i rozwój spółki technologicznej Pylon Sp. z o.o. /czytaj/

2016-06-14 numer 22/2016 Pylon S.A. raport miesięczny za maj 2016 rok /czytaj/

2016-06-14 numer 22/2016 Pylon S.A. raport miesięczny za kwiecień 2016 rok /czytaj/

2016-06-14 numer 21/2016 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych /czytaj/

2016-06-03 numer 20/2016 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. na dzień 30.06. 2016 /czytaj/

2016-05-30 numer 18/2016 Podsumowanie realizacji projektu GO_GLOBAL.PL oraz określenie kierunków sprzedażowych Pylon Audio /czytaj/

2016-05-23 numer 17/2016 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego /czytaj/

2016-04-14 numer 15/2016 Pylon S.A. raport miesięczny za marzec 2016 rok /czytaj/

2016-04-14 numer 14/2016 Pylon S.A. raport miesięczny za luty 2016 rok /czytaj/

2016-04-14 numer 13/2016 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych /czytaj/

2016-03-03 numer 12/2016 
Pylon S.A. - kooptacja członka Rady Nadzorczej /czytaj/

2016-03-03 numer 11/2016 
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta /czytaj/

2016-02-15 numer 10/2016 
Pylon - raport miesięczny za styczeń 2016 rok /czytaj/

2016-01-28 numer 8/2016 
Pylon S.A. - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku /czytaj/

2016-01-22 numer 7/2016 
Pylon S.A. - informacja dotycząca zakupu nieruchomości i umowy pożyczki od akcjonariusza spółki /czytaj/

2016-01-19 numer 6/2016 
Zawarcie istotnej umowy - kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości /czytaj/

2016-01-14 numer 5/2016 
Pylon S.A. - raport miesięczny za grudzień 2015 /czytaj/

2016-01-13 numer 4/2016 
Pylon S.A. - podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie do ASO 679.634 akcji serii F /czytaj/

2016-01-13 numer 3/2016 
Pylon S.A. - postanowienie sądu dotyczące aktualizacji wysokości kapitału zakładowego Spółki /czytaj/

2016-01-11 numer 2/2016 
Pylon S.A. - raport miesięczny za okres - listopad 2015 /czytaj/

2016-01-11 numer 1/2016 
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych /czytaj/

2015-12-01 numer 34/2015 
Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. /czytaj/

2015-11-26 numer 33/2015 
Pylon S.A. - uzyskanie dofinansowania w ramach I konkursu GO_GLOBAL.PL.. /czytaj/

2015-11-16 numer 31/2015 
Pylon S.A. - raport miesięczny za okres październik 2015 r. /czytaj/

2015-11-05 numer 30/2015 
Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A /czytaj/

2015-10-16 numer 29/2015 
Pylon S.A. - rekomendacja do wsparcia w konkursie GoGlobal /czytaj/

2015-10-16 numer 28/2015 
Pylon S.A. - raport miesięczny za wrzesień 2015 /czytaj/

2015-09-14 numer 27/2015 
Pylon S.A. - raport miesięczny, sierpień 2015 /czytaj/

2015-08-19 Informacja o udzieleniu odpowiedzi Akcjonariuszowi na pytania dotyczące Spółki /czytaj/

2015-08-14 numer 24/2015 Pylon S.A. - raport miesięczny za lipiec 2015 roku /czytaj/

2015-07-29 numer 23/2015 Pylon S.A. - sprostowanie błędu w komunikacie dotyczącym przydziału warrantów subskrypcyjnych /czytaj/

2015-07-29 numer 22/2015 Pylon S.A. - przydział warrantów subskrypcyjnych Pylon S.A. serii A /czytaj/

2015-07-19 numer 21/2015 Pylon S.A. - raport miesięczny za czerwiec 2015 /czytaj/ 

2015-06-30 numer 20/2015 Pylon S.A. - wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2015 r. /czytaj/

2015-06-30 numer 19/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 roku /czytaj/

2015-06-30 numer 17/2015 Pylon S.A. korekta raportu „Pylon S.A. - rejestracja spółki celowej” /czytaj/ 

2015-06-22 numer 16/2015 Pylon S.A. - raport miesięczny za okres maj 2015 /czytaj/

2015-06-03 numer 14/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał /czytaj/ 

2015-06-03 numer 12/2015 Pylon S.A. - rejestracja spółki celowej /czytaj/ 

2015-05-25 numer 11/2015 Pylon S.A. - zmiana terminu publikacji raportu rocznego /czytaj/ 

2015-05-14 numer 9/2015 Pylon S.A. - raport miesięczny za kwiecień 2015 /czytaj/ 

2015-04-21 numer 8/2015 Pylon S.A. - rejestracja spółki celowej /czytaj/ 

2015-04-14 numer 7/2015 Pylon S.A. - raport miesięczny za marzec 2015 /czytaj/ 

2015-03-18 numer 6/2015 Pylon S.A. - raport miesięczny za luty 2015 /czytaj/ 

2015-02-16 numer 4/2015 Pylon S.A. - raport miesięczny styczeń 2015 /czytaj/ 

2015-01-28 numer 3/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku /czytaj/ 

2015-01-24 numer 2/2015 Pylon S.A. - informacja pokontrolna dotycząca realizacji projektu unijnego B2B /czytaj/ 

2015-01-14 numer 1/2015 Pylon S.A. - raport miesięczny grudzień 2014 /czytaj/

2014-12-15 numer 54/2014 Raport miesięczny Pylon Spółka Akcyjna za listopad 2014

/czytaj/

2014-11-14 Raport miesięczny za październik 2014. /czytaj/

2014-10-30 Rozpoczęcie współpracy z RTV EURO AGD. /czytaj/

2014-10-28 Wykonanie umowy inwestycyjnej - zawiązanie Pylon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. /czytaj/

2014-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2014. /czytaj/

2014-10-09 Istotna informacja – zgoda na dokonanie inwestycji. /czytaj/

2014-10-03 Uchwałą Zarządu GPW dotycząca wyznaczenia pierwszego dnia notowania w ASO akcji zwykłych na okaziciela serii G i zakończenia notowania PDA. /czytaj/

2014-09-26 Zmiana logotypu marki. /czytaj/

2014-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2014. /czytaj/

2014-08-30 Zmiana Animatora Rynku. /czytaj/

2014-08-29 Podwyższenie kapitału zakładoweg. /czytaj/

2014-08-19 Uchwałą Zarządu GPW dotycząca wyznaczenia pierwszego dnia notowania PDA. /czytaj/

2014-08-14 Raport miesięczny za okres lipiec 2014. /czytaj/

2014-07-29 Zakończenie subskrypcji akcji serii G i dokonanie przydziału akcji. /czytaj/

2014-07-24 Doprecyzowanie informacji dotyczącej porozumienia Pylon S.A. i K-Consult Sp. z o.o. /czytaj/

2014-07-14 Pylon S.A. Raport miesięczny czerwiec 2014r. /czytaj/

2014-07-02 Pylon S.A. - podpisanie istotnego porozumienia. /czytaj/

2014-06-25 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2014 roku. /czytaj/

2014-06-24 Informacja o otrzymaniu istotnej oferty. /czytaj/

2014-06-18 Raport miesięczny za maj 2014r. /czytaj/

2014-06-13 Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G. /czytaj/

2014-06-13 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy w związku z wprowadzeniem instrumentów finansowych Spółki do ASO. /czytaj/

2014-06-13 Zawarcie umowy z HFT Brokers Dom Maklerski S.A. /czytaj/

2014-06-03 Informacja o udzieleniu odpowiedzi Akcjonariuszowi na pytania dotyczące Spółki. /czytaj/

2014-05-30 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. /czytaj/

2014-05-20 Pylon S.A. informacja szczegółowa dotycząca podejmowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. /czytaj/

2014-05-14 Pylon S.A. raport miesięczny - kwiecień 2014r. /czytaj/

2014-05-07 Termin publikacji raportu dotyczącego umowy inwestycyjnej. /czytaj/

2014-05-07 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 maja 2014 roku. /czytaj/

2014-04-14 Raport miesięczny za marzec 2014. /czytaj/

2014-04-04 Istotna zmiana warunków finansowania - umowa z bankiem. /czytaj/

2014-04-04 Sprostowanie raportu EBI nr 16/2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. /czytaj/

2014-03-22 Uzasadnienie nowej emisji z prawem poboru. /czytaj/

2014-03-22 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. /czytaj/

2014-03-17 Uzyskanie Certyfikatów Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wspólnotowego. /czytaj/

2014-03-14 Raport miesięczny za luty 2014. /czytaj/

2014-03-03 Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej. /czytaj/

2014-02-15 Korekta raportu okresowego 10/2014 z dnia 14.02.2014r. - Pylon S.A Raport za IV kwartał 2013. /czytaj/

2014-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2014. /czytaj/

2014-02-11 Przyznanie nagrody dla produktu Pylon Audio Topaz 20. /czytaj/

2014-02-04 Podpisanie umowy ramowej z Agencja Interaktywną. /czytaj/

2014-02-04 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta. /czytaj/

2014-02-02 Przyjęcie do stosowania zasady nr 16 \"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect \" w zakresie publikacji raportów miesięcznych. /czytaj/

2014-02-02 Przyjęcie planów na rok 2014. /czytaj/

2014-01-09 Wyjaśnienia dotyczące emisji obligacji serii A. /czytaj/

2014-01-09 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. /czytaj/

2014-01-07 Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. /czytaj/

2014-01-02 Przydział obligacji serii A. /czytaj/

2013-12-27 Uzyskanie pozytywnych recenzji najnowszego produktu Pylon S.A. /czytaj/

2013-12-05 Emisja obligacji serii A. /czytaj/

2013-11-25 Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej. /czytaj/

2013-11-25 Udział Emitenta w AudioShow 2013. /czytaj/

2013-11-20 Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej. /czytaj/

2013-11-13 Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. /czytaj/

2013-11-11 Informacja dotycząca zmian w akcjonariacie. /czytaj/

2013-09-09 Zawracie istotnej umowy z bankiem. /czytaj/

2013-09-05 Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie. /czytaj/

2013-09-04 Istotna umowa leasingu operacyjnego /czytaj/

2013-09-04 Informacja dot. zleceń na akcje emitenta składanych przez klientów BM Alior Bank S.A. /czytaj/

2013-08-14 Istotna informacja dot. zleceń na akcje Emitenta składanych przez klientów BM Alior Bank S.A. /czytaj/

2013-07-05 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych. /czytaj/

2013-07-05 Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy. /czytaj/

2013-07-03 Pozytywna ocena wniosku Pylon S.A. o dofinansowanie projektu \"Ochrona własności intelektualnej firmy Pylon S.A. poprzez zgłoszenie 12 wzorów wspólnotowych w Eur. /czytaj/

2013-07-02 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pylon S.A. /czytaj/

2013-06-28 Zmiana miejsca prowadzenia działalności produkcyjnej w zakresie produkcji zestawów głośnikowych oraz obudów do głośników. /czytaj/

2013-05-31 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. /czytaj/

2013-05-21 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. /czytaj/

2013-04-23 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012. /czytaj/

2013-02-28 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku. /czytaj/

2013-02-28 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. /czytaj/

2013-02-28 Uzyskanie dostępu do systemu EBI. /czytaj/

Kwartalne

2020-11-13 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2020-08-14 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2020-05-15 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2020-02-14 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2019-11-14 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2019-08-22 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2019-05-15 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2019-02-14 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2018-11-14 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2018-08-14 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2018-05-15 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2018-02-14 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2017-11-14 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2017-08-14 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2017-05-15 Pylon S.A. - raport okresowy za I kwartał 2017 roku /czytaj/

2017-02-14 Pylon S.A. - raport okresowy za IV kwartał 2016 roku /czytaj/

2016-11-15 Pylon S.A. - raport okresowy za III kwartał 2016 roku - korekta /czytaj/

2016-11-14 Pylon S.A. - raport okresowy za III kwartał 2016 roku /czytaj/

2016-08-16 Pylon S.A. - raport okresowy za II kwartał 2016 roku /czytaj/

2016-05-16 Pylon S.A. - raport okresowy za I kwartał 2016 roku /czytaj/

2016-02-15 Pylon S.A. - raport okresowy za IV kwartał 2015 roku /czytaj/

2015-11-16 Pylon S.A. - raport za III kwartał 2015 /czytaj/

2015-08-14 Pylon S.A. - raport za II kwartał 2015 /czytaj/

2015-05-15 Pylon S.A. - raport kwartalny za I kwartał 2015 roku /czytaj/

2015-02-16 Pylon S.A. - raport kwartalny za IV kwartał 2014 /czytaj/

2014-11-21 Pylon S.A. - raport okresowy za III kwartał 2014 – korekta /czytaj/

2014-11-14 Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku. /czytaj/

2014-08-14 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku. /czytaj/

2014-05-15 Raport kwartalny spółki Pylon S.A. za I kwartał 2014 roku. /czytaj/

2014-02-14 Raport kwartalny spółki Pylon S.A. za IV kwartał 2013 roku. /czytaj/

2013-11-14 Raport kwartalny spółki Pylon S.A. za III kwartał 2013 roku. /czytaj/

2013-08-14 Raport okresowy za II kwartał 2013 roku. /czytaj/

2013-05-15 Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku. /czytaj/

Roczne

2020-06-30 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2019-06-25 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2019-05-31 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2018-05-28 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2017-05-31 - Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

2016-06-03 Pylon S.A. - raport roczny za rok 2015 /czytaj/

2015-06-30 Pylon S.A. - korekta raportu rocznego za rok 2014 /czytaj/

2015-06-22 Pylon S.A. - korekta do raportu rocznego za 2014 /czytaj/

2015-06-03 Pylon S.A. - raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2014 /czytaj/

2014-05-28 Raport roczny za 2013 rok. /czytaj/

2013-05-31 Korekta raportu rocznego. /czytaj/

2013-05-28 Raport roczny za 2012 rok. /czytaj/