Tekst alternatywnyTekst alternatywny Tekst alternatywny

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki opublikowane w ostatnim raporcie kwartalnym. 

Pełen Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku Spółki Pylon S.A. /czytaj/


Dane porównowacze IV kwartał 2017 roku.pngPrzychody spółki.png


Kwartalne przychody 2013 - 2018.png