Tekst alternatywnyTekst alternatywny Tekst alternatywny

Dofinansowania


Aktualne

Emblematy EU i Pylon S.A..png
Zakończone zapytania ofertowe

22 marzec 2017
ZAPYTANIE numer 1/01/2017 z dnia 10 luty 2017 dotyczące "Prace adaptacyjne hali głównej”

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 1/01/2017 z dnia 10 luty 2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Alternativ Sp. z o.o. (KRS 0000602911)


Treść zapytania
W związku z realizacją Projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia w celu realizacji zadania „Prace adaptacyjne hali głównej”. Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Załącznik 1 – Kosztorys ofertowy /pobierz/ oraz jego wersję PDF. /pobierz/
Załącznik 2 – Formularz ofertowy /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Załącznik 2 – Wzór oświadczenia 1 /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 2. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 3. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/

27 luty 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2017 z dnia 16 luty 2017 dotyczące „dokumentacja techniczna komory bezechowej”
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 3/01/2017 z dnia 16 luty 2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Katedra Akustyki i Multimediów Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

Treść zapytania
W związku z realizacją Projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia celu realizacji zadania „dokumentacja techniczna komory bezechowej”
Poniżej załączamy:
1. Zapytanie ofertowe /pobierz/
2. Załacznik numer 1 /pobierz/

24 luty 2017
ZAPYTANIE numer 2/01/2017 z dnia 10 luty 2017 dotyczące narzędzia specjalistyczne (formy oraz narzędzia do ich wykonania)”

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 2/01/2017 z dnia 10 luty 2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: ZOTECH JFM Sp. z o.o.. 

Treść zapytania
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/01/2017 z dnia 10 luty 2017
W związku z realizacją Projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia w celu realizacji zadania „narzędzia specjalistyczne (formy oraz narzędzia do ich wykonania)”. Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Formularz ofertowy /pobierz/oraz jego wersję doc. /pobierz/
Wzór oświadczenia 1. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Wzór oświadczenia 2. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Wzór oświadczenia 3. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Wzór Oświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy intelektualnej Pylon S.A. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Rysunki poglądowe /pobierz/Zamknięte

Projekt "Ochrona własności intelektualnej firmy Pylon S.A. poprzez zgłoszenie 12 wzorów wspólnotowych w Europejskim Urzędzie Patentowym" w ramach w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4. Poddziałania 5.4.1. "Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej"

2. Projekt integracji spółki Pylon S.A. z partnerami biznesowymi w celu automatyzacji realizowanych procesów biznesowych.” (Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA- POIG.08.02.00-14-197/13-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

3. Projekt „Opracowanie oraz wdrożenie znacząco ulepszonego produktu-obudów głośnikowych produkowanych przez Pylon S.A.” w ramach programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”, numer umowy Nr 91/WDB/Dpp/15, projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.
4. Projekt „Opracowanie i weryfikacja strategii wprowadzenia na rynek niemiecki innowacyjnego zestawu głośnikowego Pylon Pearl 25.” w ramach programu „GO_GLOBAL.pl”, numer umowy Nr GO_GLOBAL.pl(1/1)-0117/2015, projekt zrealizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.