Tekst alternatywnyTekst alternatywny Tekst alternatywny

Dofinansowania


Aktualne

Emblematy EU i Pylon S.A..png


Bierzące zapytania ofertoweZakończone zapytania ofertowe


16 lutego 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2018 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 01/02/2018 z dnia 02 lutego 2018, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: REMA S.A
Ul.B.Chrobrego 5, RESZEL 11-440

Treść zapytania
02 lutego 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2018 z dnia 02 luty 2018
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia obejmującego:
nabycia środka trwałego –„piły formatowej”

Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Formularz ofertowy /pobierz
Załącznik numer 1. /pobierz
Załącznik numer 2. /pobierz
Załącznik numer 3. /pobierz

24 stycznia 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2018 z dnia 11 stycznia 2018 jest nierozstrzygnięte. 

Treść zapytania
11 stycznia 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2018 z dnia 11 stycznia 2018
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia obejmującego:
nabycia środka trwałego –„piły formatowej”

Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Formularz ofertowy /pobierz/ 
Załącznik numer 1. /pobierz/ 
Załącznik numer 2. /pobierz/ 
Załącznik numer 3. /pobierz/ 


10 stycznia 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017 z dnia 22 grudnia 2017 jest nierozstrzygnięte. 

Treść zapytania
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017 z dnia 22 grudnia 2017
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia obejmującego:
nabycia środka trwałego –„piły formatowej”

Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Formularz ofertowy /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Wzór oświadczenia 1. /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Wzór oświadczenia 2. /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Wzór oświadczenia 3. /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/


26 listopad 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/10/2017 z dnia 21 października 2017
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 02/10/2017 z dnia 21 października 2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Lab-Tech Radomsko Sp. z o. o., ul. Krasickiego 13, 97-500 Radomsko

Treść zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/10/2017 z dnia 21 października 2017
W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia obejmującego:
a) nabycie i montaż środków trwałych w celu realizacji zadania: „kabina bezechowa - modułowe narzędzie audiometryczne”;
b) nabycie robót i materiałów budowlanych w celu realizacji zadania: „zewnętrzna kabina ekranująca posadowiona na wibroizolatorach, o wymiarach 10x10x10 o konstrukcji betonowej połączona łącznikiem z halą główną.”

Pylon S.A. zapytanie ofertowe numer 02_10_2017
Zatwierdzony dokument (scan, pdf) /pobierz/
Załącznik numer 1 - Projekt wykonawczy komory bezechowej 
Zatwierdzony dokument (scan, pdf)/pobierz/ oraz jego wersję PDF. /pobierz/
Załącznik numer 2 -Formularz ofertowy - oferta numer 02_10_2017
Zatwierdzony dokument (scan, pdf)/pobierz/ oraz jego wersję doc. (edytowalny) /pobierz/
Załącznik numer 3 - Oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy
Zatwierdzony dokument (scan, pdf)/pobierz/ oraz jego wersję doc. (edytowalny) /pobierz/
Załącznik numer 4 - Oświadczenie potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową
Zatwierdzony dokument (scan, pdf)/pobierz/ oraz jego wersję doc. (edytowalny) /pobierz/
Załącznik numer 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Zatwierdzony dokument (scan, pdf)/pobierz/ oraz jego wersję doc. (edytowalny) /pobierz/
Załącznik numer 6 – Oświadczenie dotyczące umowy
Zatwierdzony dokument (scan, pdf)/pobierz/ oraz jego wersję doc. (edytowalny) /pobierz/
Załącznik numer 7 - wzór umowy dot.zapytania ofertowego komory bezechowej
Zatwierdzony dokument (scan, pdf) /pobierz/


Zakończone zapytanie ofertowe

15 października 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/10/2017 z dnia 02 października 2017
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 01/10/2017 z dnia 02 października 2017, zmienionego 03.10.2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Lab-Tech Radomsko Sp. z o. o., ul. Krasickiego 13, 97-500 Radomsko

Treść zapytania

02 październik 2017 UWAGA: Treść ogłoszenia została zmieniona dnia 03.10.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/10/2017 z dnia 02 październik 2017
W związku z realizacją Projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówieniac celu realizacji zadania: nabycie środka trwałego „automat tokarski sterowany numerycznie

UWAGA: Treść ogłoszenia została zmieniona

Określenie przedmiotu zamówienia została sprecyzowana poprzez dodanie poniższego akapitu:

Manipulator powinien stanowić integralna część automatu tokarskiego oraz powinien być umiejscowiony wewnątrz maszyny. W związku z tym wymagane jest aby manipulator wykonany był w stopniu ochrony co najmniej IP67 ze względu na obecność chłodziwa w obszarze pracy urządzenia.

Kontroler manipulatora powinien składać się z osobnego sterownika PLC oraz procesora ruchu manipulatora, które powinny znajdować się na jednej magistrali komunikacyjnej (bez żadnych połączeń kablowych). Procesor ruchu manipulatora powinien mieć możliwość bezpośredniej i szybkiej wymiany danych z PLC za pośrednictwem wewnętrznej magistrali komunikacyjnej. Sterownik PLC umieszczony na magistrali powinien obsługiwać 16 wejść oraz 16 wyjść cyfrowych służących do komunikacji manipulatora ze sterownikiem automatu tokarskiego. Kontroler manipulatora powinien być wyposażony w port USB oraz Ethernet służący do zdalnego programowania ruchów manipulatora. Ponadto układ powinien cechować się budową modułową aby zapewnić możliwość dalszej rozbudowy.

Został zmieniony harmonogram przyjmowania ofert na następujący: 
Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytanieofertowe@pylonsa.pl bądź złożyć w siedzibie zarządu: Warszawa 00-844, ul. Grzybowska 80/82 lokal 716 albo w oddziale spółki w Jarocinie: Ul. Wrocławska 77, Jarocin 63-200
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2017 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 15 października 2017
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego zostanie ogłoszone w dniu 15 października 2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Grzybowskiej 80/82 lok. 716, 00-844 Warszawa. Tożsama informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany drogą mailową.
6. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Łukasz Drązikowski, Tel: +48 725 014 025, mail: zapytanieofertowe@pylonsa.pl

W załączniku znajduje się zaktualizowane zapytanie ofertowe.

Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe zaktualizowane /pobierz/
Formularz ofertowy /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Wzór oświadczenia 1. /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Wzór oświadczenia 2. /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Wzór oświadczenia 3. /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Rysunki poglądowe /pobierz


Zakończone zapytania ofertowe


22 września 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/09/2017 z dnia 14 wrzesień 2017
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 01/09/2017 z dnia 14 września 2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. (KRS: 0000060141)

Treść zapytania
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/09/2017 z dnia 14 wrzesień 2017
W związku z realizacją Projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia w celu realizacji zadania  nabycie wartości niematerialnych i prawnych „Oprogramowanie CAD/CAM”

Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/ oraz jego wersja potwierdzona podpisem /pobierz/
Formularz ofertowy /pobierz/
Wzór oświadczenia 1. /pobierz
Wzór oświadczenia 2. /pobierz
Wzór oświadczenia 3. /pobierz


22 marzec 2017
ZAPYTANIE numer 1/01/2017 z dnia 10 luty 2017 dotyczące "Prace adaptacyjne hali głównej”

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 1/01/2017 z dnia 10 luty 2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Alternativ Sp. z o.o. (KRS 0000602911)


Treść zapytania
W związku z realizacją Projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia w celu realizacji zadania „Prace adaptacyjne hali głównej”. Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Załącznik 1 – Kosztorys ofertowy /pobierz/ oraz jego wersję PDF. /pobierz/
Załącznik 2 – Formularz ofertowy /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Załącznik 2 – Wzór oświadczenia 1 /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 2. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 3. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/

27 luty 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2017 z dnia 16 luty 2017 dotyczące „dokumentacja techniczna komory bezechowej”
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 3/01/2017 z dnia 16 luty 2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: Katedra Akustyki i Multimediów Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

Treść zapytania
W związku z realizacją Projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia celu realizacji zadania „dokumentacja techniczna komory bezechowej”
Poniżej załączamy:
1. Zapytanie ofertowe /pobierz/
2. Załacznik numer 1 /pobierz/

24 luty 2017
ZAPYTANIE numer 2/01/2017 z dnia 10 luty 2017 dotyczące narzędzia specjalistyczne (formy oraz narzędzia do ich wykonania)”

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 2/01/2017 z dnia 10 luty 2017, Pylon S.A. informuje że została wybrana firma która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskała maksymalną ilość punktów. Przedmiotowe zapytanie ofertowe będzie wykonywała: ZOTECH JFM Sp. z o.o.. 

Treść zapytania
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/01/2017 z dnia 10 luty 2017
W związku z realizacją Projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia w celu realizacji zadania „narzędzia specjalistyczne (formy oraz narzędzia do ich wykonania)”. Poniżej załączamy 
Zapytanie ofertowe /pobierz/
Formularz ofertowy /pobierz/oraz jego wersję doc. /pobierz/
Wzór oświadczenia 1. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Wzór oświadczenia 2. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Wzór oświadczenia 3. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Wzór Oświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy intelektualnej Pylon S.A. /pobierz/ oraz jego wersję doc. /pobierz/
Rysunki poglądowe /pobierz/Zamknięte

Projekt "Ochrona własności intelektualnej firmy Pylon S.A. poprzez zgłoszenie 12 wzorów wspólnotowych w Europejskim Urzędzie Patentowym" w ramach w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4. Poddziałania 5.4.1. "Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej"

2. Projekt integracji spółki Pylon S.A. z partnerami biznesowymi w celu automatyzacji realizowanych procesów biznesowych.” (Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA- POIG.08.02.00-14-197/13-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

3. Projekt „Opracowanie oraz wdrożenie znacząco ulepszonego produktu-obudów głośnikowych produkowanych przez Pylon S.A.” w ramach programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”, numer umowy Nr 91/WDB/Dpp/15, projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.
4. Projekt „Opracowanie i weryfikacja strategii wprowadzenia na rynek niemiecki innowacyjnego zestawu głośnikowego Pylon Pearl 25.” w ramach programu „GO_GLOBAL.pl”, numer umowy Nr GO_GLOBAL.pl(1/1)-0117/2015, projekt zrealizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.